UTSTÄLLARE

Utställare 2020

AMKVO arbetar med effektiv informationsinhämtning, fjärranalys, drönar försäljning och konsulttjänster.  

Vi kommer visa upp Hovermap. En Laserscanner som erbjuder revolutionerande effektivitet, säkerhet och operativa insikter i utmanande miljöer under jord, ovanför marken och i GPS-fria miljöer.

 Hovermap har kollisionsundvikande system för GPS-fri flygning, avancerad autonomi och SLAM-baserad LiDAR-scanning. Detta gör att en Hovermap utrustad drönare kan skickas in i utmanande GPS-fria miljöer, för att samla in 3D och annan data som tidigare var omöjligt. Ny information leder i sin tur till nya insikter.

 Underjordiska gruvor, tunnlar, broar, master och mycket mer kan nu kartläggas och inspekteras på ett säkert och effektivt sätt utan att utsätta människor för risker och spar tid!

Lantmäteriet kartlägger verkligheten, sätter gränserna och håller reda på vem som äger vad. Geodesienheten informerar om den nationella geodetiska infrastrukturen med våra geodetiska referenssystem; SWEREF 99 samt höjdsystemet RH 2000.

Under 2019 togs det fram en rapport som beskriver förvaltningen av de nationella referensnäten som tillgängliggör dessa referenssystem och av det aktiva referensnätet SWEPOS. SWEPOS är ju vårt nät av 450 fasta referensstationer för GNSS och i nätverks-RTK-tjänsten ingår nu Galileo sedan två år. Det finns även en ny geodesistrategi för åren 2018–2025, en ny e-tjänst ”Hitta stompunkt” för åtkomst av stompunkterna i de nationella referensnäten och så är HMK-Geodesi (HMK=Handbok i mät-och kartfrågor) på gång att ges ut i nya versioner.

Trimtecgruppen är idag en företagsgrupp bestående av de två försäljningsbolagen Trimtec AB och Building Point Sweden. Trimtec AB är auktoriserad distributör för Trimbles affärsområden Geospatial och Spectra Precision.

Vi säljer och marknadsför Totalstationer, GPS/GNSS, Fältdatorer, UAS, Skanner, GIS-produkter samt Bygglaser.

Genom det nya Building Point Scandinavia erbjuder vi de senaste lösningarna inom hård- och mjukvaror samt Mixed Reality till byggbranschen i Sverige, Norge och Danmark.

Trimtecgruppen finns idag på 7 orter och har drygt 45 anställda, från Umeå i norr till Malmö i söder, som arbetar med försäljning, uthyrning, support, service och utbildning.