DESSA FÖRETAG DELTOG 2024

Ett stort tack för att ni var med och ställde ut på Geodesidagarna!
Vi återkommer snart med 2025 års utställare. 

BIM Alliance är en sektorsdriven ideell förening med över 200 medlemmar som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM – digital strukturerad informationshantering.
 
Den nystartade intressentgrupp mätningsteknik i BIM Alliance ska tillsammans med medlemmarna arbeta med mätningstekniska frågor för att bidra till ett kvalitativt, effektivt och hållbart samhällsbyggande.
Intressentgruppen ska även arbeta tillsammans med övriga intressentgrupper i BIM Alliance för att säkerställa obrutna informationsflöden i samhällsbyggnadsprocessen.
 
Fokusområden för BIM Alliance intressentgrupp mätningsteknik är att:
• det finns tillräckligt med mätningstekniker med rätt kompetens för branschen
• mätningstekniker förstår och jobbar efter gällande regelverk
• regelverken är lätta att förstå och säkerställer rätt kvalité i mätningsarbetet
• insamlade mätdata används som underlag i en effektiv och hållbar samhällsbyggnadsprocess
• projekterade/konstruerade modeller används utan handpåläggning för utsättning, mängdreglering och maskinstyrning
 

SBG utvecklar mjukvara för mätingenjören inom samhällsbyggnad.

Svensk Byggnadsgeodesi AB (SBG) har sedan 1975 levererat mjukvara utvecklad för att förenkla och effektivisera arbetet för utsättare och mätingenjörer inom samhällsbyggnad. SBG var tidiga med att utnyttja och utveckla hela det digitala dataflödet, från fältprogram som kopplas mot olika mätinstrument för insamling och utsättning av koordinater, via kontorsverktyg för hantering, beräkning och beredning av data, tillbaka till fält och utsättningsinstrument eller maskinstyrningssystem för guidning och styrning vid realisering av de digitala modellerna och slutligen för kvalitets och ”as-built” rapportering

Under senare år har de populära mjukvarorna, Geo Professional och GeoPad, kompletteras av ytterligare mjukvaror för att stötta i hela arbetsflödet och att skapa struktur i datat och dela detta inom projektet.

Se www.sbg.se

Lantmäteriet kartlägger verkligheten, sätter gränserna och håller reda på vem som äger vad. Inom Lantmäteriets enhet Geodetisk Infrastruktur samordnas geodesiområdet på nationell nivå. Enheten förvaltar, underhåller och informerar om den nationella geodetiska infrastrukturen med våra geodetiska referenssystem; SWEREF 99 samt höjdsystemet RH 2000.

Swepos är Lantmäteriets nät av ca 500 fasta referensstationer för GNSS och innefattar nätverks-RTK-tjänst och beräkningstjänst såväl som datadistribution för forskningstillämpningar. Nätverks-RTK-tjänsten utvecklas kontinuerligt och förutom satellitsystemen GPS, Glonass och Galileo driftsätts även korrektioner från BeiDou under början av 2024.

Andra nyheter med koppling till Lantmäteriets enhet för Geodetisk Infrastruktur är en ny version av Swepos beräkningstjänst som kommer att finnas tillgänglig under första kvartalet 2024 och en revison av Handbok i mät-och kartfrågor (HMK) Stommätning med nypublicering under början av året. HMK Stommätning är en av flera handböcker med inriktning mot geodetisk mätning.

Andra uppmärksammade aktiviteter är den pågående översynen av riksgränsen mellan Sverige och Norge; ett arbete som arbetsleds och utförs med personal från Lantmäteriets enhet för Geodetisk Infrastruktur i samverkan med Statens Kartverk i Norge.
Välkommen till vår monter under Geodesidagarna!

Vi levererar mjukvarulösningar och tjänster som ger dig fullständig kontroll över ditt anläggningsprojekt, vilket säkerställer effektiviteten. Oavsett om du är på kontoret eller ut i fält. Med Gemini Terrain har vi fullt fokus på att göra vardagen för mättekninkern så effektiv som möjligt med moderna lösningar, smarta modeller och en prestanda för att hantera mycket data.  Idag har våra lösningar närmare 5000 användare i Norden och ökar snabbt i Sverige.

L5 Navigation Systems AB är ett företag som utvecklar och återförsäljer positioneringslösningar för alla typer av uppdrag och branscher. År 2022 omsatte vi drygt 120 MSEK i Sverige. Vi har även verksamhet i Norge och Finland. Tack vare vår expertis inom maskinstyrning och olika typer av GNSS-mätning har vi förståelsen som krävs för att kombinera de bästa och mest prisvärda lösningarna på marknaden, och på så vis skapa maximal kundnytta till rätt pris.

FARO har kommit med en helt ny skanner FARO Focus Premium som man inte vill missa, kom förbi vårt booth på Geodesidagarna!

Vad sägs om att 3D-skanna era anläggningar och miljöer med marknadens effektivaste och noggrannaste 3D-skannern på marknaden?
Mät in era tillgångar och fastigheter med FARO Focus Premium och få en exakt metod för att säkerställa att all dokumentation i 3D tillhandahålls – allt blir relevant, uppdaterat och delbart i er organisation och till era kunder!

Privatägt svenskt gruvbolag som bildades 2018
Kaunisvaara – Pajala
Ca 550 personer
Produkt 68% järnhalt – 2,3 miljton
Värdering REN = Respekt, Engagemang & nyfikenhet

Scior Geomanagement har sedan 1991 levererat mätningstekniska tjänster över hela Sverige.
Med flera av Sveriges främsta konsulter, är vi ett av landets ledande företag inom mätningsteknik för samhällsbyggande.
Vårt namn, SCIOR, grundar sig i en ordlek av det latinska ordet SCIO, som betyder “jag vet/kan” och den latinska ändelsen -IOR som betyder ”mer”.
För oss betyder att ”kunna och veta mer om mätning” – förmågan att se helheten och fokusera på mätbara resultat. 

Vi brinner för att förstå, leda och stödja projekt ur ett mätningstekniskt perspektiv genom hela byggprocessen. Vi kallar det Geomanagement.

Vi på Maskin System är stolta över att vara auktoriserad återförsäljare i Sverige av Geomax produkter. Geomax är en del av Hexagon som är världsledande inom digital verklighet. Vi erbjuder hela deras produktsortiment: avvägare, digitala analoga, laser, kabelsökare, rover/mätstav, totalstation samt programvaror, fält- och kontorsprogramvaror. Vår mest populära produkt är i dagsläget vår Rover (GPS-mottagare) Zenith 60 som tagits emot varmt av våra kunder. Geomax är ett helt eget ekosystem inom mätning!

 Kort sagt vi påstår att det är den mest kompletta, produktiva, flexibla, kompetenta fältprogramvaran på den svenska marknaden…

X-PAD Ultimate fältprogramvara som är Androidbaserad för GNSS/totalstation kort sagt en hybrid mellan fält- och kontors programvara, möjlighet att redigera CAD filer, skapa terrängmodeller på mätta och befintlig CAD data, Hanterar IFC filer, marknadens största kartotek import/export av olika filtyper.

Andra fördelar:

 • X-Pole kombinerar GNSS/totalstation sömlöst vid mätning.
 • Kan kopplas till ultraljud så kallad Bathymetri, sjömätning
 • Kan kopplas till så kallad Disto för dolda punkter.
 • Finns som special utgåva så kallad MEP (mechankcal, electrical, plumming) för hus
 • 3D view i fält
 • AR view i fält använder kameran i din enhet och lägger CAD filen ovanpå
 • Röstyrning, spela in ditt kommando säg ”mät” och X-pad mäter…
 • Skapa koder, lager, med färg och symboler, linjetyper direkt i fält eller enligt din/din beställarens CAD manual, redigera din snabbval-lista utifrån det

Läs mer på https://maskinsystem.com/

SITECH® är Trimbles globala varumärke för oberoende återförsäljare som säljer och supporterar tekniska positioneringslösningar till bygg- & anläggningsentreprenörer. 

Vi på SITECH förstår hur man tillämpar innovativ byggteknik för att effektivt lösa några av de största utmaningarna i byggbranschen. Vi kommer att guida dig om hur du kan utnyttja Trimble Maskinkontroll-system för hela din flotta av tung utrustning tillsammans med Trimbles kompletta portfölj av ”Connected Site” lösningar som innefattar GPS/GNSS-utrustning, totalstationer, visualiseringsverktyg och lösningar för att samla in och dela data samt programvaror för att planera och driva projekten effektivt och med hög kvalitet. 

Lär dig hur enkelt det är att använda teknik som gör betydande förbättringar i arbetsflödet som, dramatiskt ökar din produktion, förbättrar din noggrannhet och sänker dina driftskostnader. SITECH har personal med stor erfarenhet att anlita inom bygg och anläggningsbranschen samt bergs- och mineralbranschen. 

BLINKEN är ett sälj- och distributionsföretag med huvudkontor i Karlstad samt försäljnings- och servicekontor i Sollentuna och Mölndal samt försäljning i södra & norra Sverige. Vi erbjuder ett brett sortiment av innovativa kvalitetsprodukter från varumärken som:

TOPCON – Surveying, GNSS & Laserinstrument
GSSI – Markradarsystem
TinyMobileRobots – Utsättningsrobot
DJI Enterprise – UAV
SenseFly – UAV

Besök Adtollos monter under Geodesidagarna för att möta Emma, Axel och Jakob. De kommer att presentera Topocad, vårt 3D CAD-system optimerat för geodetiska beräkningar. Det är perfekt för dig som jobbar med projektering, BIM, volym- och mängdberäkningar, redovisningar, relationsritningar samt maskinguidning.

 • Vill du veta mer om vad Topocad är och hur det kan stödja dig i ditt arbete?
 • Redan användare men nyfiken på våra moduler för projektering, nätutjämning, punktmoln, sektionering eller volymberäkning?
 • Intresserad av att få en förhandstitt på Topocad 24 och vad som kommer i framtida versioner?
 • Vi är alltid öppna för feedback och förslag från branschen, så kom förbi och dela med dig av dina idéer och önskemål för programmet!

Plan B är ett kunskapsnav inom information management för digital och innovativ samhällsbyggnad. Vi förenar människa och teknik och agerar som katalysatorer för innovation. Som en brygga och enabler för ny teknologi i analoga miljöer, utvecklar och implementerar vi digitala standarder för att skapa effektiva och hållbara lösningar. Vi bistår våra kunder med kravställning på och hantering av digital anläggningsinformation med fokus på standarder och branschgemensamma lösningar. Vår djupa förståelse för både teknikens möjligheter och branschens behov gör oss till en unik partner i projekt som kräver både teknisk skicklighet och strategisk insikt. 

Nordic Geo Center Oy is a finnish company based in Helsinki. We are the RIEGL reseller in Finland, Sweden, Denmark and Estonia. RIEGL (www.riegl.com) is a leading laser scanner provider with over 40 years of operations. RIEGL has a wide selection of laser scanners from terrestial to mobile and airborne scanners. At the Geodesidagarna we are demonstrating the new RIEGL VZ-600i terrestial laser scanner.

www.geocenter.fi

På Scandinavian Drone levererar vi kompletta ösningar för mätning och kartläggning med bland annat fotogrammetri och LiDAR. Vi erbjuder både enklare hyllvarulösningar från DJI Enterprise och mer skräddarsydda lösningar där vi även hjälper till med utbildning och rådgivning.

I allt vi gör, strävar vi efter att öka kundernas produktivitet, förbättra arbetsflöden och tillhandahålla lösningar som skapar mervärde.

Leica Geosystems erbjuder en komplett portfölj med heltäckande lösningar som innefattar allt från totalstationer, GPS-/GNSS-utrustning, laserscanningsutrustning, UAV, mobil kartläggning och lösningar för installationskartering och -detektering. Vi är rikstäckande och hjälper våra kunder att bygga upp och utöka sin verksamhet.

Leica Geosystems lösningar täcker hela arbetsflödet och hjälper mätproffs till en effektivare och noggrannare hantering, rapportering och delning av information. Vår teknik för positionering, mätning och datainsamling av verkliga miljöer kan avsevärt förbättra inhämtningen, bearbetningen, visualiseringen och delningen av mätdata.
Med 200 års erfarenhet och kunskap från mätbranschen är vi en pålitlig leverantör av precisa och korrekta instrument, användarvänlig programvara och pålitliga tjänster till de kunder som utformar framtiden.

Norsecraft Geo Position AB är sammanfattat en leverantör av system för geografisk digitalisering. Vi representerar Topcons, Geoslam, Faro och CHCNAV med produkter för geodetisk inmätning och utsättning.Vårt sortimentet omfattar GPS/GNSS-mottagare, Totalstationer, Laserscanners, Mobile mapping, USV för sjömätning, UAV med sensor för skanning samt fält- och kontorsprogram. Vi erbjuder även service, support och utbildning från vår kompetenta supportpersonal samt förbrukningsmaterial och tillbehör på vår shop.

Välkommen till vår monter så berättar vi mer!

Geofix AB är stolta över att kunna säga att vi är en av de största multi-brand leverantörerna av mät-och mätutrustning i Sverige. Vi har varit verksamma inom undersökning i över 30 år och tagit hand om lojala kunder som förlitar sig på oss för försäljning, service och uthyrningstjänster.

Vårt produktsortiment på nästan 3000 produkter har utformats för att tillgodose alla nivåer av expertis inom lantmäteri, GIS, konstruktion och maskinstyrningsindustrin, med avancerade specialiserade produkter från branschledande tillverkare till dina dagliga behov.

Vårt team av erfaren personal är här för att hjälpa dig med alla aspekter av vårt produktsortiment och ge dig råd om de senaste produkterna för att lägga till kvalitet och precision i ditt arbetsflöde.

Vi strävar efter att leverera rätt produkter vid rätt tidpunkt på rätt plats för dig.

Trimtec är en auktoriserad distributör för Trimbles affärsområden Geospatial och Buildings. Vi är även distributörer för Spectra Precision och Seco. Vi säljer och marknadsför Totalstationer, GPS/GNSS, Fältdatorer, Laserskanners, Bygglaser, Fält- och kontorsmjukvara samt korrektionstjänster.

Trimtec arbetar med försäljning, uthyrning, support, service och utbildning. Vi erbjuder ett heltäckande sortiment med allt från markeringsmaterial till kompletta mätsystem. Vi finns på sex orter, från Umeå i norr till Malmö i söder, och har ca 50 anställda. Vi har välrenommerade serviceavdelningar på fem serviceverkstäder med högsta servicecertifieringen från Trimble.

Vår ambition är att med hjälp av kompetent personal erbjuda marknaden de bästa produkterna och de bästa ekonomiska lösningarna. Med kunden i fokus och kvalitativa produkter skapar vi långsiktiga relationer.