UTSTÄLLARE

Utställare 2020

AMKVO arbetar med effektiv informationsinhämtning, fjärranalys, drönar försäljning och konsulttjänster.  

Vi kommer visa upp Hovermap. En Laserscanner som erbjuder revolutionerande effektivitet, säkerhet och operativa insikter i utmanande miljöer under jord, ovanför marken och i GPS-fria miljöer.

 Hovermap har kollisionsundvikande system för GPS-fri flygning, avancerad autonomi och SLAM-baserad LiDAR-scanning. Detta gör att en Hovermap utrustad drönare kan skickas in i utmanande GPS-fria miljöer, för att samla in 3D och annan data som tidigare var omöjligt. Ny information leder i sin tur till nya insikter.

 Underjordiska gruvor, tunnlar, broar, master och mycket mer kan nu kartläggas och inspekteras på ett säkert och effektivt sätt utan att utsätta människor för risker och spar tid!

Lantmäteriet kartlägger verkligheten, sätter gränserna och håller reda på vem som äger vad. Geodesienheten informerar om den nationella geodetiska infrastrukturen med våra geodetiska referenssystem; SWEREF 99 samt höjdsystemet RH 2000.

Under 2019 togs det fram en rapport som beskriver förvaltningen av de nationella referensnäten som tillgängliggör dessa referenssystem och av det aktiva referensnätet SWEPOS. SWEPOS är ju vårt nät av 450 fasta referensstationer för GNSS och i nätverks-RTK-tjänsten ingår nu Galileo sedan två år. Det finns även en ny geodesistrategi för åren 2018–2025, en ny e-tjänst ”Hitta stompunkt” för åtkomst av stompunkterna i de nationella referensnäten och så är HMK-Geodesi (HMK=Handbok i mät-och kartfrågor) på gång att ges ut i nya versioner.

Trimtecgruppen är idag en företagsgrupp bestående av de två försäljningsbolagen Trimtec AB och Building Point Sweden. Trimtec AB är auktoriserad distributör för Trimbles affärsområden Geospatial och Spectra Precision.

Vi säljer och marknadsför Totalstationer, GPS/GNSS, Fältdatorer, UAS, Skanner, GIS-produkter samt Bygglaser.

Genom det nya Building Point Scandinavia erbjuder vi de senaste lösningarna inom hård- och mjukvaror samt Mixed Reality till byggbranschen i Sverige, Norge och Danmark.

Trimtecgruppen finns idag på 7 orter och har drygt 45 anställda, från Umeå i norr till Malmö i söder, som arbetar med försäljning, uthyrning, support, service och utbildning.

L5 Navigation Systems är Er innovativa partner inom positionering och maskinkontroll. Vi hittar de mest konkurrenskraftiga produkterna på marknaden och integrerar dem i kraftfulla, flexibla system som passar ditt dagliga arbetsflöde. Vår senaste integration är det unika grävsystemet L5 3DX där vi erbjuder marknadsledande kvalitet och prestanda till en betydligt lägre kostnad än våra konkurrenter. Vi erbjuder också maskinkontroll från Topcon Positioning Systems®, komplett sortiment av geodesiprodukter från flertalet leverantörer samt lösningar för specialmaskiner med mjukvara från Carlson® Machine Control. Med Carlson® Machine Control fokuserar vi på DrillGrade ™ och PDGrade ™ för ytborriggar respektive pålkranar och hela portföljen av gruvapplikationer.

Vår vision: Störningsfria ledningsnät.

Vi skyddar nedgrävd infrastruktur mot skador som kan uppstå vid markarbeten. Våra rikstäckande tjänster inom ledningsanvisning, inmätning och dokumentation skapar nytta för nätägare, kommuner, entreprenörer och samhället i stort.

På Geodesidagarna visar vi Leica Geosystems portabla markradar StreamC som vi är ensamma om att använda i Sverige. Vi kommer också att visa en drönare. Med flera tekniker kan vi leverera en fullständig rapport med bland annat GIS-baserade digitala kartor, inmätta punkter och översiktsfotografier.

 Kom gärna och diskutera framtida möjligheter!