Vi återkommer med mer information om anmälan för Geodesidagarna 2022 så fort vi kan.