UTBILDNING

Inbjudan till kurs i mätosäkerhet

Denna kurs vänder sig till dig som vill veta mer om mätosäkerhet och vad som påverkar ett noggrant mätresultat

Uppgifter om mätosäkerheten utgör en självklar del i redovisningen av ett mätresultat. Detta är ett utmärkt tillfälle att få svar på knepiga frågor och problem som du står inför ute i fält och vid redovisning av mätdata

Kursen genomförs i samarbete med KTH

Kursinnehåll

Vad påverkar ditt mätresultat

  • Mätosäkerhet och toleranser
  • Mätosäkerhet för olika metoder och instrument
  • Temperatur, ppm, korrektioner med mera
  • Rapportering av mätosäkerhet
  • Beräkningsexempel

Sättningsmätning, lägeskontroll mm

Vi tar gärna upp exempel från deltagare om de skickas in i förväg

Dagens upplägg

09:00 – Start
10:00 – 10:15 Fika
11:30 – 12:30 Lunch
14:30 – 14:45 Fika
16:00 – Avslutning

Kursavgift

Kursavgiften är 3900 SEK ex. moms.

2 x fika och lunch samt kursmaterial ingår

 25% rabatt på kursavgiften om ni har anmält er på något av de ordinarie besökspaketen för Geodesidagarna, dras av på fakturan.

Tid och plats

11 februari 2020
Kursen genomförs i samband med Geodesidagarna på Scandic Hotell Infra City