PROGRAM

Preliminärt program, fler seminarier, utbildningar och föredrag kommer att tillkomma och läggas upp löpande!

TRIMTEC

-

Hanteringen av IFC modeller i TBC och Access
Föredraget går igenom hur man på ett enkelt sätt kan importera och skapa IFC modeller i TBC och hur enkelt det är att använda dom i fält med Trimble Access

TRIMTEC
-

Hur kan TBC bli en Data Hub i er organisation?
Föredraget går igenom hur TBC kan bli ert dagliga verktyg där man kan jobba med all typ av data och från 3:e part på ett sömlöst och enkelt sätt. Vi går även igenom hur Trimble Connect gör det möjligt att på ett enkelt sätt distribuera och visualisera data vidare till olika användare inom organisationen.

TRIMTEC
-

Sitevision
Trimble® SiteVision (tm) -systemet, en utomhus augmented reality (AR) -lösning som gör det möjligt för användare att visualisera 2D- och 3D-data på praktiskt taget varje projektplats med mobiltäckning eller internetuppkoppling för enklare och effektivare planering , samarbete och rapportering. Genom att kombinera hårdvara och mjukvara i en integrerad, lätt handhållen eller stång-monterad lösning kan användare se 3D-modeller.

TRIMTEC
-

Trimble Geospatial
En genomgång av Trimbles senaste system i GNSS och Skanning familjen. Vi går även igenom De senaste uppdateringarna i TBC och Trimble Access.

Skanska
Johan Jönsson, Mätchef Slussen

3D-modeller som underlag för utsättning
Hur var det tänkt att fungera i projekteringsskedet? Vad är våra erfarenheter från byggskedet. Fördelar, nackdelar, vad har fungerat, vad har inte fungerat osv.

Lantmäteriet
Dan Norin

Koordinatsystemshanteringen i praktiken, framtidssäkringen av SWEREF 99 och HMK

Lantmäteriet
Martin Lidberg

Geodesisamarbetet inom Europa genom Euref

Metria
Per-Åke Jureskog

Vilka fallgropar kan vi få med kombinerade mätmetoder
Utsättning och inmätning i en global värld med både GNSS och totalstationer i samma projekt kan ha fallgropar. Att hoppa mellan mätmetoder kräver att man har koll på inställningarna i sina mätinstrument och vet hur övergångarna skall gå till. Det ger också frågor angående ”stomnät i luften” och RUFRIS samt vilka projektioner mätningar ska göras i. Frågor om hur tar vi om hand på våra rådata från instrumenten när vi har kombinerade metoder i samma mätning uppkom-mer också.

SCIOR
Krister Arnaryd & Anders Jansson

En digital tvilling i verkligheten

Metoder och erfarenheter av reality capture från kaffekopp till en hel stadsdel.

Reality Capture innebär kortfattat att man skapar digitala kopior av verkligheten genom att t.ex. använda laserskanning eller drönare. Tekniken används för att exempelvis dokumentera byggnader, områden och föremål, där ritningar saknas eller är ofullständiga. Målet är att enkelt kunna dokumentera och säkerställa tillförlitliga underlag. 

Användningsområdena är oändliga – bara fantasin sätter gränser för hur tekniken kan användas.

 

Amberg Norge
Lars Gulbrandsen

Amberg Tunnel software. Spesial programvare for tunnel driving.
Programmet benyttes til utsetting av forsjellige formål som på Stuff, Utsetting av sikrings bolter, Utsetting av bolter for platehvelv.
Dokumentasjon av Tunnel profill og lag tykkelser. Analyse av shot create smothnes. Systemet har mange innebygde funksjoner som gjør felt bruken enkel og håntere
for andre fag disipliner en survey spesialister.
Tunnel driving, Tunnel monitorering , Tunnel Seismic, Tunnel inspection

Norsecraft Geo AB

Petteri Lindö

 

Moderna metoder att mäta
Med den skannande totalstationen GTL-1000 revolutionerar Topcon möjligheten att på ett enkelt sätt kombinera konventionell inmätning och utsättning med GNSS, Robotic, Hybrid och skanning, allt kontrolleras och styrs av det lättanvända och kraftfulla fältdatorprogrammet Magnet Field. Punktmoln från skanning kan bearbetas i kontorsprogrammet ClearEdge3D där Topcon skapat nya metoder för att effektivare skapa objekt och beräkna avvikelser direkt från 3D Bim modeller.

LEICA

Martin Nilsson, Produktspecialist,
Göran Axelsson Affärsutvecklare Geomatikk

Effektivt arbetsflöde vid kartering av ledningar under mark

LEICA

Frederick Somerville, Produktspecilist

Monitorering vid ombyggnad E4, i ett område där allt rör sig!

LEICA

Erik Trehn, Program Manager Off Machine Solution

Höj produktivitet i ditt projekt genom analys och koordinering av dataflöden med Leica ConX

SBG

Fredrik Ström, Support & Training

SBG demonstrerar sitt nya arbetsflöde för hantering och modellbyggande av ledningsgravar men också arbetsflöde för BIM med IFC filer och lite annat smått och gått.  

POWEL

Joakim Jansson

Automatisk VA: kringfyllning, som följer rören

POWEL

Joakim Jansson

Lägsta Schaktnivå för komplex schaktgrop

SBG

Fredrik Ström, Support & Training

SBG demonstrerar sitt nya arbetsflöde för hantering och modellbyggande av ledningsgravar men också arbetsflöde för BIM med IFC filer och lite annat smått och gått.  

ATS

Göran Bergqvist

Quality of clouds

Scior/ Trafikverket

Kent Persson

Ostlänken – Första delen av ny stambana
 
En översikt av nya stambanan mellan Järna och Linköping med nedslag om vad som händer i Norrköping just nu.
Varför är det köer på e4:an norr om Norrköping? 

SBG

Fredrik Ström, Support & Training

SBG demonstrerar sitt nya arbetsflöde för hantering och modellbyggande av ledningsgravar men också arbetsflöde för BIM med IFC filer och lite annat smått och gått.